Logga utvecklingsrådetÖstervåla utvecklingsråd

En förening som arbetar för Östervålas utveckling

 

 

 

 

 

Styrelsen består av följande ledamöter:

Barbro Öman, ordförande, epost: ordf@ostervala.se, tel: 070-377 46 37

Louise Gustafsson, vice ordförande, epost: vordf@ostervala.se 

Lena Mossberg, kassör, epost: kassa@ostervala.se 

Lena Mossberg, sekreterare, epost: sekr@ostervala.se 

Nils Öman, ledamot, epost: ledamot2@ostervala.se 

Vakant, valberedning, epost: valber1@ostervala.se

Vakant, valberedning, epost: valber2@ostervala.se 

Vakant, valberedning, epost: valber3@ostervala.se 

 

Östervåla Utvecklingsråd bildades vintern 1998 och arbetar för att utveckla Östervåla avseende näringsliv, kommunikationer, boende, service och turism. Medlemmar i Utvecklingsrådet är privatpersoner, föreningar och företag som är intresserade av Östervålas utveckling.

 

Verksamhetsidé

 • Att vara ett språkrör för Östervålas invånare gällande dess service, näringsliv, turism och kommunikationer.
 • Att entusiasmera och fungera som koordinator för olika intressen och grupper med målsättningen att stimulera ökat samarbete mellan lokala organisationer, föreningar och företag.
 • Att genom marknadsföring öka omvärldens kunskap om Östervåla med målsättningen att stimulera utvecklingen, sysselsättningen och tillväxten i bygden.

Utvecklingsluncher

 • Östervåla är en bygd med stor entreprenörsanda som visar sig genom många företag, många föreningar och stort ideellt engagemang. Det finns ett gott lokalt företags- och samarbetsklimat.
 • Därför skapades företagarluncherna för att dela informationen till kommunens representanter, ortens serviceinrättningar samt att stimulera gemenskapen mellan de lokala företagarna och föreningarna.
 • Luncherna har under 2014 namnändrats till Utvecklingsluncher med målsättning att försöka få med övriga invånare och, framför allt, få med och engagera alla Utvecklinhsrådets medlemmar i utvecklingsarbetet.

Marknadsföring av Östervåla

 • Ett stort steg har tagits för att marknadsföra Östervåla via hemsidan, vilken har både lokalt och externt riktad information om bygden och serviceutbudet.
 • Utvecklingsrådet har som målsättning att fortsätta marknadsföringen via andra kanaler för att bredda den externa kunskapen om bygden och dess existens.
Du kan också påverka Östervålas utveckling
 • Stöd vårt arbete genom a bli medlem. Det ger oss viktig kunskap och mandat att genomföra ytterligare positiva förändringar.
 • Tala om för oss hur vi kan förbättra för ortens ungdomar och göra deras fritid meningsfull.
 • Använd vår förslagslåda (som finns i biblioteket) och föreslå hur vi kan utveckla Östervåla mot en positiv framtid.
 • Saknas någon lokal service eller kommunikation med orterna runt omkring så låt oss veta det.
 • Finns det lokal service som fungerar dåligt så vill vi veta det också.
          Inbet.kort 2017Utvecklingsrådet påverkar!
Utvecklingsrådet påverkar!

 

Detta har utvecklingsrådet medverkat till:

 • Tämnarens vattenråd
 • Östervålas nya hemsida
 • Stark påtryckare för nya skolan
 • Stark påtryckare för nya hyreshusen i centrum
 • Viktigt språkrör mot kommunen
 • Företagar-/Utvecklingsluncherna
 • Föreningskansliet (för allmänt nyttjande)


Information från Utvecklingsrådet

 

Boka reklamplats

Stolriket-skylt

All plats för reklam-banderoll under våra Stolriket-skyltar måste bokas via hemsidan. Klicka på bilden t.v!

 

2017 års Östervålapris till

Johan Wallin!

Johan Wallin

Klicka på Johan för att läsa mer om Johan och motiveringen till Östervålapriset!

 

Copyright © 2012 Östervåla utvecklingsråd - Powered by C²MS