Logga utvecklingsrådetÖstervåla utvecklingsråd

En förening som arbetar för Östervålas utveckling

 

 

 

 

 

Styrelsen består av följande ledamöter:

Barbro Öman, ordförande, epost: ordf@ostervala.se, tel: 070-377 46 37

Louise Gustafsson, vice ordförande, epost: vordf@ostervala.se 

Lena Mossberg, kassör, epost: kassa@ostervala.se 

Lena Mossberg, sekreterare, epost: sekr@ostervala.se 

Nils Öman, ledamot, epost: ledamot2@ostervala.se 

Vakant, valberedning, epost: valber1@ostervala.se

Vakant, valberedning, epost: valber2@ostervala.se 

Vakant, valberedning, epost: valber3@ostervala.se 

 

Östervåla Utvecklingsråd bildades vintern 1998 och arbetar för att utveckla Östervåla avseende näringsliv, kommunikationer, boende, service och turism. Medlemmar i Utvecklingsrådet är privatpersoner, föreningar och företag som är intresserade av Östervålas utveckling.

 

Verksamhetsidé

 • Att vara ett språkrör för Östervålas invånare gällande dess service, näringsliv, turism och kommunikationer.
 • Att entusiasmera och fungera som koordinator för olika intressen och grupper med målsättningen att stimulera ökat samarbete mellan lokala organisationer, föreningar och företag.
 • Att genom marknadsföring öka omvärldens kunskap om Östervåla med målsättningen att stimulera utvecklingen, sysselsättningen och tillväxten i bygden.

Utvecklingsluncher

 • Östervåla är en bygd med stor entreprenörsanda som visar sig genom många företag, många föreningar och stort ideellt engagemang. Det finns ett gott lokalt företags- och samarbetsklimat.
 • Därför skapades företagarluncherna för att dela informationen till kommunens representanter, ortens serviceinrättningar samt att stimulera gemenskapen mellan de lokala företagarna och föreningarna.
 • Luncherna har under 2014 namnändrats till Utvecklingsluncher med målsättning att försöka få med övriga invånare och, framför allt, få med och engagera alla Utvecklinhsrådets medlemmar i utvecklingsarbetet.

Marknadsföring av Östervåla

 • Ett stort steg har tagits för att marknadsföra Östervåla via hemsidan, vilken har både lokalt och externt riktad information om bygden och serviceutbudet.
 • Utvecklingsrådet har som målsättning att fortsätta marknadsföringen via andra kanaler för att bredda den externa kunskapen om bygden och dess existens.
Du kan också påverka Östervålas utveckling
 • Stöd vårt arbete genom a bli medlem. Det ger oss viktig kunskap och mandat att genomföra ytterligare positiva förändringar.
 • Tala om för oss hur vi kan förbättra för ortens ungdomar och göra deras fritid meningsfull.
 • Använd vår förslagslåda (som finns i biblioteket) och föreslå hur vi kan utveckla Östervåla mot en positiv framtid.
 • Saknas någon lokal service eller kommunikation med orterna runt omkring så låt oss veta det.
 • Finns det lokal service som fungerar dåligt så vill vi veta det också.
          Inbet.kort 2017Utvecklingsrådet påverkar!
Utvecklingsrådet påverkar!

 

Detta har utvecklingsrådet medverkat till:

 • Tämnarens vattenråd
 • Östervålas nya hemsida
 • Stark påtryckare för nya skolan
 • Stark påtryckare för nya hyreshusen i centrum
 • Viktigt språkrör mot kommunen
 • Företagar-/Utvecklingsluncherna
 • Föreningskansliet (för allmänt nyttjande)


Information från Utvecklingsrådet

 

Boka reklamplats

Stolriket-skylt

All plats för reklam-banderoll under våra Stolriket-skyltar måste bokas via hemsidan. Klicka på bilden t.v!

 

2019 års Östervålapris till

Anders Kihl!


Klicka HÄR för att läsa mer om
Anders och motiveringen till
Östervålapriset!

 

Copyright © 2012 Östervåla utvecklingsråd - Powered by C²MS