Skolor och barnomsorg i Östervåla

 

Östervåla skola
Östervåla skola, huvudbyggnadI Östervåla har skolorna undervisning från årskurs 1 till årskurs 9.

 

Här finns dessutom ett personalkooperativ i form av "Ur och Skur" för barn i förskoleklass t o m årskurs 6.

 

Adress:
Heby norra rektorsområde
Östervåla skola
Torgvägen 14, 740 46 ÖSTERVÅLA
Växel: 0292-719 00
Fax: 0292-710 82

 

Skolskjuts

För barn som bor långt ifrån närmaste skola finns skolskjuts. Rätt till skolskjuts begränsas av avstånden enligt följande:

 

Förskoleklass och skolår 1-3:
Avstånd hem - skola: 3,0 km
Avstånd hem - skolskjuts: 2,0 km

 

Skolår 4-6:
Avstånd hem - skola: 4,0 km
Avstånd hem - skolskjuts: 3,0 km

 

Skolår 7-9:
Avstånd hem - skola: 5,0 km
Avstånd hem - skolskjuts: 4,0 km
Avstånd hem - skolskjuts avser maximal gångväg för avståndet bostaden till eller från skolskjutshållplats.

 

Avsteg från dessa ovanstående principer kan endast göras i undantagsfall. Beslut angående avsteg från riktlinjerna fattas av barn- och utbildningsnämnden.

 

Frågor om skolskjuts besvaras av respektive rektorskontor:
- Södra kommundelen, tel 0224-362 71
- Norra kommundelen, tel 0292-702 00

 

Barnomsorg

I Östervåla finns en organisatoriskt bred och pedagogiskt genomtänkt barnomsorg, där föräldrar kan välja den omsorgsform de tycker bäst passar till sina barn. Varje barn möts som en individ och hänsyn tas i första hand till barnets behov.

 

Barnomsorgsverksamheten erbjuder barn upp till tolv år en god omsorg med hög kvalitet. Som förälder har du stora möjligheter att påverka innehållet i verksamheten för ditt barn. De olika formerna av barnomsorg är förskola, familjedaghem och fritidshem.


Servicenivån är hög både vad gäller öppethållande och verksamhetens innehåll och som förälder har du stora möjligheter att påverka innehållet i verksamheten för ditt barn.

 

Förskolor och familjedaghem i Östervåla:

LEKLANDIA

Adress:
Dillners väg 14C, 740 46 Östervåla
Tel exp: tel 0292-719 70
Tel avd:tel 0292-719 71


GRANITEN

Adress:
Blockgatan 1, 740 46 Östervåla
Tel: 0292-717 50

 

HUMLAN - lokal för familjedaghemsverksamhet

Adress:
Torgvägen 14, 740 46 ÖSTERVÅLA

 

Fritidshem i Östervåla:

DUVAN

Adress:
Torgvägen 14, 740 46 Östervåla
Tel: 0292-719 24

 

MÅSEN

Adress:
Torgvägen 14, 740 46 Östervåla
Tel: 0292-719 25

 

LÄRKAN

Adress:
Torgvägen 14, 740 46 Östervåla
Tel 0292-719 27

 

ALBA- fritidsklubb

Adress:
Ol-Jansvägen 9K, 740 46 Östervåla
Östervåla skola F-9

 


Information från Utvecklingsrådet

 

Boka reklamplats

Stolriket-skylt

All plats för reklam-banderoll under våra Stolriket-skyltar måste bokas via hemsidan. Klicka på bilden t.v!

 

2019 års Östervålapris till

Anders Kihl!


Klicka HÄR för att läsa mer om
Anders och motiveringen till
Östervålapriset!

 

Copyright © 2012 Östervåla utvecklingsråd - Powered by C²MS