Att bygga, bo och leva i Östervåla

 

I Östervåla är vi kreativa och företagsamma och vi vågar säga unika! Människorna här står stadigt i Upplandsleran men zoomar ut i flygbilder: Östervåla-Sverige-Världen. Globaliseringen började tidigt i Östervåla. Vi var tvungna för att överleva. I nutidens snabba utveckling på gott och ont vill vi vara rotade i hembygden. Det ger identitet, trygghet och gemenskap.

 

Vi välkomnar dig till att bosätta dig i Östervåla

Hus-skissDet händer mycket i smältdegeln Östervåla, vi behöver er som inflyttare och bosättare. Vi är öppna för era idéer och synpunkter. Tillsammans bygger vi det framtida Östervåla. En livskraftig och traditionsrik kulturbygd, med entreprenörskap och samarbetsanda.

 

Arbetstillfällen

I Östervåla bor drygt 3000 människor och vi har drygt 1000 arbetstillfällen. De största företagen är Zetterbergs Produkt AB och Östervåla Kakel & Golv AB, Bygg-Sven AB. Heby kommun och Landstinget har många arbetstillfällen inom vård, omsorg, förskola och skola. Många Östervålabor arbetar också i Uppsala, dit de pendlar med buss eller bil.

 

Uppsala är vår stad, där våra gymnasieelever studerar. Samarbete byggs nu upp mellan gymnasieskolor i Uppsala och företag i Östervåla.


Området Lunda

I Östervåla samhälle finns idag ett nytt område färdigt att bebyggas. Området kallas Lundaområdet och kommer att innehålla inte mindre än 59 tomter. Färdiga att bebyggas idag är 6 tomter som ägs av Heby kommun och 5 tomter ägda av Bygg-Sven i Östervåla AB. Utöver dessa tomter finns ytterligare mark att exploatera och färdigställa för bebyggelse i samma område.

 

Två av tomterna är redan förvärvade av byggherrar och husen är idag under uppförande och i det närmaste färdigställda. Vi förväntar oss nu att många av de som är födda och uppväxta i Östervåla men som av olika anledningar flyttat ut från Östervåla och kommunen nu återvänder till Lundaområdet för att placera sina bopålar här.

 

Nära till...

Det är mycket bra busskommunikation till Uppsala från Östervåla. Busstationen finns centralt nära torget. I framtiden när Lundaområdet är utbyggt med Rosengrens väg kan bussen gå ända fram till ditt bostadsområde.

 

Förenings- och idrottslivet är mycket aktivt i Östervåla. Inom Lundaområdet finns också sporthall, ishall, fotbollsplan och motionsspår (skidspår vintertid).

 

Östervåla är en fullt utbyggd serviceort. Östervåla har ett rikt sång, musik- och kulturliv. Det är också nära till nedre Dalälven med fiske, rekreation och bad.

 


Information från Utvecklingsrådet

 

Boka reklamplats

Stolriket-skylt

All plats för reklam-banderoll under våra Stolriket-skyltar måste bokas via hemsidan. Klicka på bilden t.v!

 

2019 års Östervålapris till

Anders Kihl!


Klicka HÄR för att läsa mer om
Anders och motiveringen till
Östervålapriset!

 

Copyright © 2012 Östervåla utvecklingsråd - Powered by C²MS